TA KONTROLL OVER MERDMILJØET

LUKKEDE MERDSYSTEMER FRA BOTNGAARD SYSTEM

Installeres på eksisterende oppdrettsmerder / Billigere enn andre lukkede merdsystemer
Enkel i drift / Bedre vannkvalitet og merdmiljø / Beskytter mot lus og andre smitter

FISKEOPPDRETT – NORGES STØRSTE OG MEST VERDIFULLE INDUSTRI

Vi tror på en framtid der bærekraftig fiskeoppdrett er menneskets viktigste proteinkilde. Vi mener teknologi og hardt arbeid er nøkkelen til å nå denne visjonen.

LUKKET VENTEMERD

Godkjent av Mattilsynet for sanitærslakting / Viktig verktøy i kampen mot spredning av lus og andre smitter / Billigere alternativ for sanitærslakting enn «lukket slakting fra brønnbåt» / Øker biomassekapasiteten i ventemerdanlegget / Gir bedre fiskevelferd og fiskekvalitet enn sanitærslakting fra brønnbåt / Gir bedre vannkvalitet og merdmiljø.

FORDELER OG LØSNINGER

LUKKET POSTSMOLT/MATFISK

Installeres på eksisterende standard flytekrager (kjent utstyr og kjente driftsformer / Lave byttekostnader / Kontroll på vannkvalitet / Bedre merdmiljø og vekstvilkår / Beskytter mot lus, parasitter og smitte / Reduserer interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks / Reduserer slamutslipp og belastning på lokaliteter / Enkle, robuste og sikre i drift / Full oversikt på driftsstatus og alarmering ved avvik / Lavere investerings- og driftskostnader.

FORDELER OG LØSNINGER