INNOVASJON

Botngaard & Botngaard System har siden oppstarten i 2009 introdusert 5 produktkonsepter til oppdrettsmarkedet. Alle produktkonsepter har vært resultat av FoU-prosjekter som har vært initiert og gjennomført i samarbeid med oppdrettskunder, andre utstyrsleverandører og FoU-institusjoner/bedrifter. Utviklingsløpene har hatt en kostnad på ca 40 mill NOK.

Produktkonsept FoU prosjekt Samarbeidspartnere Periode
Avlusningspresenning Dukbasert avlusingskonsept Sintef, ulike utstyrsleverandører og oppdrettere, FHF 2010-2014
Permaskjørt DPermaskjørt for redusering av luspåslag på laks Sinkaberg-Hansen, SalmoNor, Ellingsen Seafood, Lingalaks, Botngaard, Aqualine, Storvik Aqua, Xylem, Yara, Sintef, Veterinærinstituttet og Havforkningsinstituttet 2012-2014
Ferskvannsbasseng Ferskvannsbasseng NRS Feøy, Harald Tronstad (PhD), Studsgaard 2015
Lukket ventemerd Lukket ventemerd på Kråkøy Slakteri Xylem, Storvik Aqua, Aquastructures, Sintef, Kråkøy Slakteri 2013-2015
Lukket postsmolt HDN Smøla Klekkeri & Settefiskanlegg, Sintef, Aqualine, Xylem, Oppdrettere 2012-2015

Vi fortsetter vår satsning på innovasjon og vil i årene framover videreutvikle eksisterende produkter og introdusere nye. Vi tror på samarbeid med de beste, og har gjennom årene vært pådriver for å skape velfungerende utviklingsteam bestående oppdrettere, utstyrsleverandører og FoU-miljø.