VÅR VISJON

Bærekraftig fiskeoppdrett – Norges største og mest verdifulle industri.

OM OSS

Botngaard System AS utvikler og leverer havbaserte lukkede merdsystemer til oppdrettsselskap og lakseslakterier i Norge og utlandet.

Vi tror på en framtid der bærekraftig oppdrett av laks og andre fiskearter er menneskets viktigste proteinkilde, og grunnlaget for Norges største og førende industri. Vi mener teknologi og hardt arbeid er nøkkelen til å nå denne visjonen.

Selskapet er 100% eid av Botngaard AS, ledende leverandør av avlusningspresenninger, luseskjørt og ferskvannsbasseng til oppdrettsnæringen siden 2009.

De lukkede merdsystemene bygger på en teknologisk plattform utviklet av Botngaard, Xylem, Storvik Aqua og SINTEF gjennom gjennom tre omfattende FoU-prosjekter i perioden 2012-2015.

DAGLIG LEDER

Magnus Stendal er utdannet innen internasjonal økonomi og bedriftsledelse fra Handelshøjskolen i København. Stendal har 10 års erfaring fra oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt, herunder:

  • AKVA group AS. Ansvarlig for leveranser av Polarcirkelmerder i Norge og internasjonalt. Seinere ansvarlig for internasjonale prosjektleveranser nøkkelferdige oppdrettsanlegg.
  • Botngaard AS. Ansvarlig for utvikling og kommersialisering av nye produkter. Styremedlem 2011-2016.
  • Tjeldbergodden Rensefisk AS. Økonomisk ansvarlig og styremedlem i oppbyggingsfasen av det landbaserte oppdrettsanlegget for rognskjeks i Aure Kommune.

STYRET

Bjørn Erik Nilsenstyrets leder

Nilsen har tidligere blant annet arbeidet som finansdirektør (CFO) for to børsnoterte selskaper, henholdsvis Q-Free ASA (bomvei) og SalMar ASA (oppdrett av laks). Nilsen har også arbeidet med forretningsutvikling for SINTEF (Skandinavias største FoU selskap).

Torstein Rønningstyremedlem

Rønning arbeider som Daglig Leder i innovasjonsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Han har tidligere arbeidet som Adm. Dir. i Grilstad AS, etablert og drevet egen konsulentvirksomhet over en fireårsperiode, etablert GS1 Smart Centre i Oslo, prosjektledelse for utvikling av hypermarkedskonseptet Coop Obs! og drift av blant annet Norges størst stormarked Coop Obs! Lade. Han innehar i dag flere roller innenfor ulike virksomheter tilknyttet havbruk.

Bernt Thoresenstyremedlem

Thoresen har bakgrunn fra marked og bank, bl.a. som banksjef i DnB NOR i Trondheim. Han har bred erfaring som leder og investor i flere større foretak og arbeider i dag som aktiv investor. Thoresen innehar i den forbindelse flere styreverv og har lang erfaring innen drift og utvikling av selskaper.

Kjell Braastyremedlem

Braa har lang erfaring som gründer og leder av flere selskaper i Bjugn. Han innehar flere styreverv og har arbeidet med forretningsutvikling innenfor flere bransjer. Braa er daglig leder i Botngaard AS og var en av stifterne av selskapet.

TEAMET

Team Lukket Merd har siden 2012 arbeidet sammen for å utvikle den teknologiske plattformen til Botngaard System sine lukkede merdsystemer.

Botngaard System – Leverandør av lukkede merdsystemer. Rolle i team: Teamleder, FoU, salg & markedsføring, prosjektledelse leveranser, koordinering service & vedlikehold. Kundens kontaktpunkt.

Botngaard – Ledende innen presenning/duk-leveranser til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt. Rolle i team: FoU, produsent og leverandør av duk/presenining.

Xylem – Internasjojnalt konsern med sterk tilstedeværelse i Norge. Ledende leverandør av teknologi og utstyr til vannføring og vannbehandling. Rolle i team: FoU, produsent, leverandør av vannføring og vannbehandling i lukket merdsystem, installasjon, oppstart.

Storvik Aqua – 30 års erfaring som utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt. Leverer bl.a. løsninger for oksygen og kontinuerlig måling av velferdsparameter (O2, CO2, pH osv) i oppdrettsmerder. Rolle i team: FoU, produsent, leverandør av løsning for oksygentilsetning og regulering, løsning for måling av velferdsparameter, kontroll og styringssystem for lukket merdsystem.

Sintef Fiskeri & Havbruk – Ledende FoU institusjon med tung FoU-kompetanse og -erfaring innen havbasert oppdrett. Sentral i utviklingen av fleksible lukket merd løsninger. Rolle i team: FoU, kompetanse og kvalitetssikring.

Harald Tronstad – Dr.ing Marinteknikk, fleksible konstruksjoner i sjø. Tidligere ansatt i Marinetek og gründer av Aquastructures. Rolle i team: konstruksjon, design, beregning og simulering.